Hva er forskjellen mellom logistisk regresjon og diskriminerende analyse?


Svar 1:

Jay Verkuilens svar er riktig.

Legger til det: De grunnleggende metodene er forskjellige. Diskriminerende analyse skaper diskriminerende funksjon (er) for å maksimere forskjellen mellom gruppene på funksjonen. Logistisk regresjon fungerer som vanlig minste kvadraters regresjon, men på logit av den avhengige variabelen.

Diskriminerende analyse brukes egentlig bare til kategorisering. Logistisk regresjon brukes ofte når vi ikke engang er interessert i kategorisering, men for å få oddsforholdene for hver variabel.


Svar 2:

Begge analysemetoden som brukes når avhengig variabel er en kategorisk variabel.

Diskriminerende analyse kan brukes på situasjonen når den avhengige variabelen hadde to eller flere kategorier / grupper og disse kategoriene / gruppene skal være utelukkende.

For eksempel: Vi kan forutsi at folk vil stemme på NDA eller UPA på bakgrunn av en rekke prediktorer som alder, kaste, kjønn, utdanning osv.

I logistisk regresjonsanalyse skal den avhengige variabelen være dikotom og dens sannsynlighet eller odds blir modellert basert på kombinasjonen av prediktorer.

Håper dette hjelper.