Hva er forskjellen mellom hierarkal og hybrid arv?


Svar 1:

I hybridarv er to klasser avledet fra en enkelt baseklasse og en annen klasse er avledet fra disse to avledede klassene.

la A være baseklasse, B og C være avledet klasse, så er klasse D avledet som følger

A-> B og A-> C

B-> D og C-> D

I hierarkisk arv er mer enn én klasser avledet fra én baseklasse. Videre kan du utlede andre klasser fra de avledede klassene. Her kan du utlede et hvilket som helst antall klasser.

A-> B, A-> C, A-> D