Hva er forskjellen mellom Flemings venstre håndregel og Flemings høyre håndregel?


Svar 1:

Takk for at du ba meg svare. For å forstå forskjellen mellom disse to reglene må du vite om de to effektene de gjelder. Den ene er magnetisk effekt av strøm. Den sier at når en strømførende leder plasseres i et magnetfelt så opplever den en kraft. Her er strømretning i leder og magnetfeltretning kjent. Du må finne styringsretningen på lederen. Flemings venstre regel brukes her. Dette gjelder motorer fordi vi i motorer leverer strøm til en spole som roterer mellom magneter. Denne regelen hjelper deg med å finne i hvilken retning spolen vil rotere. Med andre ord dreiemomentretningen (på grunn av kraften på sidene av spolen). Høyresregel gjelder for elektromagnetisk induksjon som forteller oss om e.mf (som gir opphav til strøm) som genereres når en spole roteres i magnetfelt. Her er rotasjonsretningen og magnetfeltet kjent, og vi må finne retningen som strømmen flyter i. Dette er hva som skjer i generatorer der vi bruker fossilt brensel osv. For å rotere spolen mellom to magneter og strøm produseres. Håper det hjelper.


Svar 2:

Flemings høyre håndregel brukes i generatorer for å bestemme retningen på indusert strøm i lederen når vi kjenner retningen til magnetfeltet og rotasjonsretningen til lederen. ... Forfingeren representerer B, magnetfeltets retning. Og langfingeren representerer jeg, strøm


Svar 3:

Flemings høyre håndregel brukes i generatorer for å bestemme retningen på indusert strøm i lederen når vi kjenner retningen til magnetfeltet og rotasjonsretningen til lederen. ... Forfingeren representerer B, magnetfeltets retning. Og langfingeren representerer jeg, strøm