Hva er forskjellen mellom pedagogisk teknologi og IKT?


Svar 1:

Det klare skillet mellom disse to ville være deres spenn og formål;

Utdanningsteknologi sentrerer generelt om læring og måter å forbedre læring på og ser ut til å være bredere i omfang, for eksempel ILT, som er informasjonslæringsteknologi

Mens IKT som i utgangspunktet er informasjonskommunikasjonsteknologi, innebærer det teknologi som er drevet for å forstå og forbedre våre måter å kunne behandle og spre og integrere informasjon på, og også de best mulige måtene å utnytte informasjonen til. Det er eksempler som; nanoteknologi, bionikk osv.!


Svar 2:

IKT er en generell frase som peker på alle teknologiene relatert til datamaskiner, medier, innhold og så (uten å vurdere type bruk og anvendbarhet), men pedagogisk teknologi refererer direkte til teknologien som brukes til utdanning og skolegang. Så forskjellen er omfanget av nytten. Lykke til


Svar 3:

IKT står for informasjonskommunikasjonsteknologi og er designet for å dekke et bredt spekter av verktøy som brukes til informasjons- og kommunikasjonsformål. Teknologi er et verktøy som også kan brukes til pedagogiske formål, og vi bruker etiketten pedagogisk teknologi. Selv om teknologien er den samme, er bruksscenariet forskjellig. Det ene er for informasjon og kommunikasjon, mens det andre er for utdanning.