Hva er forskjellen mellom alisykliske, aromatiske, sykliske og alifatiske forbindelser?


Svar 1:

Kjære,

Organiske forbindelser er klassifisert i to kategorier:

  • Alifatiske forbindelser

Disse forbindelsene kalles også Acylic (betyr ikke-sykliske) eller open chain forbindelser.

De er i form av kjeder som

  1. rett kjetting
  1. forgrenet kjede

De kan være mettede eller umettede.

  • Sykliske forbindelser

Disse forbindelsene kalles også lukkede kjedeforbindelser, fordi de er i form av ringer.

De har ytterligere to typer

  1. Homocykliske forbindelser

Disse forbindelsene består av homo (samme) elementer (bare karbon og hydrogen).

  1. Heterosykliske forbindelser

Disse forbindelsene inneholder minst ett element (forskjellige som nitrogen, oksygen, svovel) foruten karbon og hydrogen.

Homocykliske forbindelser er videre delt inn i to grupper:

  • Alisykliske forbindelser

Disse forbindelsene ligner åpne kjederforbindelser med egenskaper. Derfor kan du si at alisykliske forbindelser er alifatiske så vel som sykliske.

  • aromatisk

Benzene er foreldemedlemmet i denne klassen. Derfor kalles benzen og alle andre forbindelser som er som benzen med kjemiske egenskaper aromatiske forbindelser.

Kjære, jeg legger et sammendrag av emnet, bare for deg :)


Svar 2:

Alisyklisk forbindelse ...

En alisyklisk forbindelse er en organisk forbindelse som er både alifatisk eller syklisk. Den inneholder en eller flere karbonringer, som kan være mettede eller umettede, men den har ikke aromatisk karakter. f.eks cyklopropan etc.

Aromatisk forbindelse ..

En syklisk forbindelse som inneholder minst en benzenring og karakterisert ved tilstedeværelsen av vekslende dobbeltbindinger i ringene. f.eks. toluen, fenolamin etc.