hvordan du legger til et ankerpunkt i illustratoren


Svar 1:

Når du velger objektet i Illustrator, får du en transformerlinje som hjelper deg med å flytte eller rotere objektet, la objektet være valgt og ta pennverktøyet direkte, svev markøren på objektet, der du vil legge merke til at pennverktøyet ikonet gjenspeiler et lite + tegn, bare klikk på linjen der du vil legge til ankerpunkt eller under det [Pennverktøy] har du ett verktøy kjent som Legg til ankerpunkt som fungerer på samme måte som pennverktøy.

PS - Forsikre deg om at objektet er opprettet i illustrator eller at det er vektorobjekt.


Svar 2:

Forankringspunktet er en del av en maske. Du kan ikke legge den til noe annet enn en bane. Du lager den med pennverktøyet