blender hvordan du flytter kameraet for å se


Svar 1:

Midter museknapp for å rotere.

Skift + Midter museknapp for å panorere.

Ctrl + midtre museknapp for å zoome (hold Ctrl + MMB, flytt musen opp for å zoome inn og ned for å zoome ut). Alternativt kan du bruke mushjulet til å zoome inn og ut.

Alt + midtre museknapp for å bytte til en av de mange ortografiske visningene (hold Ctrl + MMB, flytt musen til venstre, høyre, opp, ned for forskjellige ortosvisninger). Alternativt kan du bruke nummertastetastene: 1 for forfra, Ctrl + 1 for bakfra, 3 for høyre visning, Ctrl + 3 for venstre visning, 7 for ovenfra, Ctrl + 7 for nedenfra, 5 for perspektivvisning , 0 for kameravisning.

Numpad “.” tast eller Ctrl + Numpad “.” tast for å sentrere visningen på valgte objekter.

Skift + C for å sentrere visningen på alle objekter på scenen.